Introductie

Vaar- en waterwegen worden in toenemende mate geconfronteerd met milieuproblemen, maar tegelijkertijd vormen “schone” waterwegen de basis voor sociale en economische activiteiten. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan zullen waterwegen schoner moeten worden. De traditionele baggermethodes en het storten van sediment of slib behoren steeds meer tot het verleden.

Tegen deze achtergrond is het Prisma project ontwikkeld, waarin de promotie van integraal sediment management centraal staat. Het project is gericht op ontwikkeling van betere methoden voor de verwerking, behandeling en hergebruik van slib. De relevantie voor de het 2 Zeeën Programma is aanzienlijk, omdat het estuarium een belangrijk deel van de Interreg regio uitmaakt en omdat het in het verlengde ligt van de doelstellingen van het programma.

Lees meer: Introductie

Informatie op deze website vertegenwoordigt het standpunt van de auteur.
Het Interreg IV A 2 Zeeën Programma is niet aansprakelijk voor enig gebruik van deze informatie.